ఎన్నికల ఫలితాలు

క్రమ సంఖ్యజిల్లాతే దే పా తే దే పా పొత్తులోవై కా పాజనసేన పార్టీ,భా జ పాస్వాతంత్య్ర అభ్యర్థిఇతరులు
1శ్రీకాకుళం48045020
2విశాఖపట్నం1009000
3తూర్పు గోదావరి608010
4పశ్చిమ గోదావరి700010
5కృష్ణ3116010
6గుంటూరు28130001
7ప్రకాశం2106000
8నెల్లూరు8012000
9కడప11015000
10కర్నూల్9025000
11అనంతపూర్20053110
12చిత్తూరు40081040
మొత్తం2112300191
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •