వార్తలు (News)

వేసవిలో వాహనాలు డ్రైవ్ చేసే ముందు …

వేసవికాలం వచ్చిందంటే మనుషులే కాదు అన్ని జంతువులూ కూడా చల్లదనం కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాయి. జనావాసాల్లో ఉండే కొన్ని రకాల జంతువులు చల్లగా ఉండే ప్రదేశాలలో నిద్రిస్తూ ఉంటాయ్. ముఖ్యంగా వాహనాలు కింద ఎక్కువగా చల్లగా ఉండడంతో అక్కడ నిద్రించడానికి ఎక్కువగా వెళ్తుండడం వల్ల కొన్ని కొన్ని సార్లు అనుకోని ఘటనల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉంటాయి.
ఉదయాన్నే ఇక పని తొందరలో కారు లేదా ట్రాక్టర్ వంటివి ముందూ వెనకా చూసుకోకుండా డ్రైవ్ చేయడం వల్ల వాటి టైర్ల కింద నిద్రిస్తున్న కొన్ని జంతువులు మృతి చెందే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఏదైనా వాహనం స్టార్ట్ చేయగానే ఆ శబ్దానికి ఆ వాహనం కింద పడుకున్న జంతువులు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి పోతాయి కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు జంతువులు అలా ఉండిపోవడం కారణంగా ఎన్నో ప్రాణాలు ఇలా వాహనాల టైర్ల కింద పడి చితికి పోతున్నాయి. అందుకే వేసవి కాలంలో ఎవరైనా వాహనం తీయాలి అనుకుంటే ముందుగా ఆ వాహనం యొక్క టైర్ల కింద జంతువులు ఉన్నాయో లేదో అన్న విషయాన్ని ముందుగా గమనించి మనతోటి ప్రాణులను కాపాడమని మనవి!

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.