వార్తలు (News)

అమ్మవోడి 2020-21 తాజా సూచనలు -2021


👉అమ్మ ఒడి సైట్ లో ఈ కింది సర్వీసెస్ ENABLE చేసి ఉన్నారు అప్డేట్ చెయ్యమని తాజా ఆదేశాలు
👉Re-verification of students-(విద్యార్థుల తిరిగి ధృవీకరణ)
👉Updation of Bank details-(బ్యాంక్ వివరాల నవీకరణ)
👉More than six children-(ఆరుగురు పిల్లలు)
👉SSC Examination fee not paid-(ఎస్‌ఎస్‌సి పరీక్ష ఫీజు చెల్లించలేదు)
👉Zero attendance last year-(గతేడాది జీరో హాజరు)

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.