శ్రీకాకుళం జిల్లా

టీడీపీ రాష్ట్ర అద్యక్షుడు, శ్రీ కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడుకు బెయిల్ మంజూరు

అచ్చెన్నాయుడు కు బెయిల్ మంజూరు చేసిన సోంపేట కోర్ట్

★ అచ్చెన్నాయుడు తో పాటు 21 మందికి బెయిల్ మంజూరు చేసిన కోర్ట్.

★ 50 వేలు సొంత పూచి కత్చు తో బెయిల్ మంజూరు.

★ రేపు జైల్ నుండి విడుదల కానున్న అచ్చెన్నాయుడు.