సోమవారం వివిధ నగరాలలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు

ప్లేస్ పెట్రోల్ డీజిల్ 
హైదరాబాద్ రూ.94.79రూ.88.86
ఢిల్లీ  రూ. 91.17రూ. 81.47
కోల్కత్త రూ. 91.35రూ.84.35
ముంబై రూ.97.57రూ. 88.60
చెన్నై రూ. 93.25రూ.86.58
బెంగుళూరు రూ. 94.22రూ. 86.37
ఒడిస్సా రూ. 91.90 రూ.88.79
విజయవాడ రూ. 97.39రూ.90.91