వచ్చే వారం నుంచి బ్యాంకులు కొన్ని రోజులు పని చేయవు. దీని వల్ల బ్యాంకులో పని ఉన్న వారు సెలవులకు అనుగుణంగా వారి బ్యాంకింగ్ పనులను నిర్వహించుకోవడం మంచిది. సోమవారం తర్వాతి రోజు నుంచి బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 10 నుంచి 16 వరకు బ్యాంకులు 6 రోజులు పనిచేయవు. అయితే ప్రాంతం, రాష్ట్రం ప్రాతిపదికన సెలవులు మారుతూ ఉంటాయి.

ఏప్రిల్ 13న ఉగాది పండుగ
ఏప్రిల్ 14న డాక్టర్ బాగా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి, తమిళనాడు న్యూ ఇయర్ డే
ఏప్రిల్ 15న హిమచల్ డే, బెంగాలీ న్యూ ఇయర్ డే
ఏప్రిల్ 16న గువాహటి, అస్సాం ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు శలవు.

ఏప్రిల్ 21న కూడా శ్రీరామ నవమి కారణంగా బ్యాంకులు ఉండవు.