రిటర్నింగ్‌‌ అధికారి నుంచి గెలుపు ధృవీకరణ పత్రాన్ని అందుకుంటున్న బిజెపి అభ్యర్థి రఘునందన్‌‌ రావు