వార్తలు (News)

తుంగభద్ర పుష్కరాలు

ఈ నెల 20 నుంచి  ప్రారంభమవుతున్న తుంగభద్ర పుష్కరాల్లో పుణ్యస్నానాలకు అనుమతి నిరాకరణ – కరోనా వల్ల పుణ్యస్నానాలకు అనుమతి నిరాకరించిన ప్రభుత్వం – తుంగభద్ర పుష్కరాల్లో పూజలు, పిండ ప్రదానాలకు మాత్రమే అనుమతి

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.