– టి ఆర్ ఎస్ పార్టీ కి ఓటు వేసిన దుబ్బాక ప్రజల కు ధన్యవాదాలు..

– ఎన్నికల్లో కష్ట పడ్డ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు కృతజ్ఞతలు..

– దుబ్బాక ఓటమికి గల కారణాలు పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షించుకుంటాం.. మా లోపాలను సవరించు కుంటాం..

– దుబ్బాక ప్రజా సేవలో నిరంతరం పాటు పడతాం అందుబాటులో ఉంటాం..

– ఓటమి అయినప్పటికీ దుబ్బాక ప్రజల పక్షాన టి ఆర్ ఎస్ పార్టీ
పక్షాన, నా పక్షాన కష్ట సుఖాల్లో ఉంటాం..

– సీఎం కేసీఆర్ నేతృత్వంలో దుబ్బాక నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కి ,
ప్రజలకు , కార్యకర్తలకు , అన్నివిధాల సహాయ సహకారాలు ఇస్తూ ,
టి ఆర్ ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు కృషి చేస్తోంది..

– మంత్రి హరీష్ రావు..