అందుకు కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి
పోలీసులు ఒత్తిడి తగ్గితే ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి
అధికార పార్టీ చేతిలో ఆయుధాలుగా మారితే క్షేత్రస్థాయి పోలీసులు ఎందుకు పెడతారు