వార్తలు (News)

హిమాచల్ ప్రదేశ్ టూర్లో శ్రీ బండారు దత్తాత్రయ హెచ్.ఇ గవర్నర్

2020 నవంబర్ 10 న , హిమాచల్ ప్రదేశ్
హెచ్.ఇ గవర్నర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని “అటల్ టన్నెల్ – రోహ్తాంగ్” ను సందర్శించారు.

బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ అధికారులు అటల్ టన్నెల్ స్వాగతం పలికి – రోహ్తాంగ్ గురించి గవర్నర్‌కు వివరించారు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని రోహ్తాంగ్ వద్ద గౌరవ గవర్నర్ సర్ బండారు దత్తాత్రయ స్కైయింగ్

– కైలాస్ నాగేష్ గవర్నర్‌కు ప్రైవేట్ కార్యదర్శి

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.