వార్తలు (News)

ఏపిలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం!!

ఈరోజు, ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రాలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షం కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. మరియు భారీ వర్షాలు 1 లేక 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి లేక రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది

ఈరోజు, దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రాలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షం కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. మరియు భారీ వర్షాలు నెల్లూరు జిల్లా లో 1 లేక 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి లేక రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది.

రాయలసీమలో కూడా ఈరోజు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. . మరియు భారీ వర్షాలు చిత్తూరు ,కడప ,అనంతపురం జిల్లా లో 1 లేక 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. రేపు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలుకొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు ఒకటి లేక రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

  •  
    117
    Shares
  • 117
  •  
  •  
  •  
  •