తిరుమల… యస్వీబిసి లో పార్న్ సైట్ లింక్ కలకలం

శతమానం భవతి కార్యక్రమానికి సంభిందించి యస్వీబిసికి మెయిల్ చేసిన భక్తుడు

తిరిగి భక్తుడికి పార్న్ సైట్ విడియో పంపిన యస్వీబిసి ఉద్యోగి

టిటిడి చైర్మన్, ఇఓకి పిర్యాదు చేసిన భక్తుడు

ఘటన పై తీవ్రంగా స్పందించిన చైర్మైన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి, ఇఓ జవహర్ రెడ్డి

యస్వీబిసి కార్యలయంలో తనిఖిలు నిర్వహించిన టిటిడి విజిలెన్స్, సైబర్ క్రైమ్ టీం, ఈడిపి అధికార్లు

పార్న్ సైట్ విడియో పంపిన ఉద్యోగితో పాటు కార్యలయంలో పార్న్ సైట్లు చూస్తూన్న మరో 5 గురు ఉద్యోగులును గుర్తించిన సైబర్ క్రైమ్ టీం

కార్యలయంలో విధులు నిర్వహించకూండా ఇతర విడియోలు చూస్తూన్న మరో 25 మంది సిబ్బందిని గుర్తించిన సైబర్ క్రైమ్ టీం

భాధ్యలు పై చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్దమవుతున్న యస్వీబిసి యంత్రాంగం

శతమానం భవతి కార్యక్రమంలో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపండి అంటూ email పెట్టిన భక్తుడికి పోర్న్ విడియో రిప్లై పంపిన SVBC ఉద్యోగి.. ఆ ఉద్యోగి ఎవరు? అతనిమీద ఏమి చర్యలు తీసుకున్నారు అని అడగడానికి వెళ్ళిన విశ్వహిందూ పరిషత్ వారిని అడ్డుకున్న పోలీసులు..

#TTD