వార్తలు (News)

బహ్రెయిన్ ప్రధాన మంత్రి ప్రిన్స్ ఖలీఫా మరణించారు: రాయల్ ప్యాలెస్

బహ్రెయిన్ ప్రధాని మంత్రి
రాయల్ కోర్ట్
తన రాయల్ హైనెస్ ప్రిన్స్ ఖలీఫా బిన్ సల్మాన్ అల్ ఖలీఫా, ప్రధాని అమెరికాలోని ఆసుపత్రి మాయో క్లినిక్లో ఈ ఉదయం మరణించారు.

ఆయన మృతదేహం వచ్చిన తరువాత ఖననం కార్యక్రమం జరుగుతుంది మరియు వేడుక నిర్దిష్ట సంఖ్యలో బంధువులకే పరిమితం చేయబడుతుంది.

హాఫ్ మాస్ట్ వద్ద జెండాలు ఒక వారం పాటు ఎగురవేయకుండా వుంచి అధికారిక సంతాపాన్ని ప్రకటించాలని హెచ్ఎం కింగ్ ఆదేశించారు.

ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు గురువారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు మూసివేయబడతాయి.

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.