వార్తలు (News)

మంత్రులపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టిబాబు విమర్శ.

మంత్రులపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టిబాబు విమర్శ.

తొలిసారి ఎమ్మెల్యే కావడంతో మంత్రులెవరూ సహకరించట్లేదు.

పాదయాత్ర కార్యక్రమంలో సమస్యలపై ఎమ్మెల్యేకు ప్రజల విజ్ఞప్తి.

దానిపై వివరణ ఇస్తూ తనకెవరూ సహకరించట్లేదని ఆగ్రహం.

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.