కార్తీక మాసం ప్రారంభ వివరాలు:-
👉2020 సం,, నవంబర్ 16 వ ,తే,, నుండి కార్తీక మాసం ప్రారంభం.
👉నవంబర్ 16 కార్తీక మొదటి సోమవారం, భగినీహస్త భోజనం,
👉నవంబర్ 18 బుధవారం నాగులచవితి,
👉నవంబర్ 20 శుక్రవారం తుంగభద్ర పుష్కరములు ప్రారంభం,
👉నవంబర్ 21 శనివారం శ్రవణా నక్షత్ర కోటి సోమవారం పూజ,
👉నవంబర్ 23 రెండవ సోమవారం,
నవంబర్ 25 బుధవారం కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి,
నవంబర్ 26 గురువారం చిల్కు ద్వాదశి,
నవంబర్ 28 శనివారం శనిత్రయోదశి,
నవంబర్ 29 ఆదివారం కార్తీక పౌర్ణమి/జ్వాలాతోరణం
👉నవంబర్ 30 మూడవ కార్తీక సోమవారం, పౌర్ణమి,
డిసెంబర్ 4 శుక్రవారం సంకష్టహర చతుర్థి,
👉డిసెంబర్ 07 నాలుగవ సోమవారం,
డిసెంబర్ 10 గురువారం ఉపవాస ఏకాదశి, డిసెంబర్ 11 శుక్రవారం గోవత్స ద్వాదశి, డిసెంబర్ 12 శనివారం – శనిత్రయోదశి,
డిసెంబర్ 13 ఆదివారం మాసశివరాత్రి,
డిసెంబర్ 14 ఐదవ సోమవారం, అమావాస్య సోమవార వ్రతం,
డిసెంబర్ 15 పోలిస్వర్గం, కార్తీక మాసం పూజలు పూర్తి,
డిసెంబర్ 20 ఆదివారం సుబ్రహ్మణ్యషష్ఠి పూజ.🙏
శుభం