వార్తలు (News)

పేపర్ డబ్బా ప్రేక్షకులకు దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు💐💐💐💐💐

శుభోదయం🌹

చేసే పొరపాట్లువల్ల లోతైన పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. అపజయాలు గుర్తుండిపోయే పాఠాలు నేర్పుతాయి. విజయం ప్రేరణనందిస్తే, పరాజయం బోధకుడి పాత్ర పోషిస్తుంది. పొరపాట్లకు మానసికంగా చలించిపోతే రేపు కొత్తగా ఉండదు. బతుకు భారమనిపిస్తుంది.

దీపం జ్యోతిః పరంబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహమ్ దీపేన సాధ్యతే సర్వమ్ సంధ్యా దీప నమోస్తుతే

మీ జీవితంలో కష్టాలనే చీకట్లు తొలగి తారాజువ్వల్లా సంతోషాలు విరబూయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ

మీకు , మీ కుటుంబ సభ్యులకు

దీపావళి శుభాకాంక్షలు🪔

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.