తెలుగుదనాన్ని లోకానికి చాటి చెబుతూ..
మన సంప్రదాయాన్ని విశ్వానికి ఎలుగెత్తుతూ..
పల్లెటూరి పవిత్రతను చూపుతూ..
సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుని
తెలుగు వారసత్వాన్ని నిలబెట్టాలని…
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ…

మీ జె ఆర్ టి వి వార్తలు