ఈ విశ్వంలో మనకు తెలియని ఎన్నో వింతలూ విశేషాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ విశ్వంలో జీవించే చాలా జీవుల ఉనికి తెలియదు అన్న విషయం ప్రతిసారి ఎదో ఒక రూపంలో నిరూపణ అవుతూనే ఉంటుంది.అలాంటిదే ఒక సంఘటన హిందూ మహాసముద్రంలో అన్వేషిస్తున్న ఔత్సహికులకు ఎదురయింది.

తాజాగా హిందూ మహాసముద్రంలో సుమారు 3,700 అడుగుల లోతున కనీవినీ ఎరుగని ఒక విచిత్ర జీవి కనబడి అందరిని ఒకింత ఆశ్చర్యాన్ని గురిచేసింది. ఈ వింత జీవి కదిలికలు అన్ని కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఇది పలు రకాల షేపులు మారుస్తూ, అతి వేగంగా లోతుగా నీటి అడుగు భాగానికి వెళ్లి అక్కడ తన ఆకారాన్ని మార్చుకుని అకస్మాత్తుగా ఒక చిన్న నల్ల బంతి ఆకారంలో మళ్ళీ పైకి వచ్చిన వెంటనే తన షేపు మారుస్తూ కనిపించింది. కొందరు దీన్ని సముద్ర ‘ఏలియన్’ అంటే మరికొందరు ఇది చేప లేదా తిమింగలం జాతికి చెందిన కొత్తరకం జీవి కావచ్చని అంటున్నారు.

ఇది రకరకాల విన్యాసాలు చేయడం ఇంత లోతున రీసెర్చర్లు అమర్చిన రిమోట్ కెమెరా క్యాప్చర్ చేసింది. ఈ వీడియో ఆఫ్రికా తూర్పు తీరంలో తీయబడింది. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ విచిత్ర జీవి ఏమిటో అనేది ఎవరు చెప్పలేక పోతున్నారు.