వార్తలు (News)

భూముల డిజిటల్ సర్వే

సమగ్ర భూరికార్డుల ప్రక్షాళన, కొత్త పాసుపుస్తకాలు, ధరణి పోర్టల్ తదితర సంస్కరణల వల్ల వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించిన చాలా సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయి. మిగిలిన కొద్ది పాటి సమస్యలు కూడా ప్రభుత్వం త్వరలో జరిపే డిజిటల్ సర్వే వల్ల పరిష్కారమవుతాయి అని శ్రీ కే సి ఆర్ గారు సెలవిచ్చారు

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.