టీటీడీ ఉదయాస్తమాన సేవా టిక్కెట్ల ధరను నిర్ణయించింది. సాధారణ రోజులో ఉదయాస్తమాన సేవా టిక్కెట్టు కోటి రూపాయలుకాగా, శుక్రవారం రోజున కోటిన్నరాగా నిర్ణయించింది.

ప్రస్తుతం టీటీడీ వద్ద అందుబాటులో 531 ఉదయాస్తమాన సేవా టిక్కెట్లు ఉండగా ఉదయాస్తమాన సేవా టిక్కెట్ల పై 25 సంవత్సరాల పాటు స్వామి వారి ఆర్జిత సేవలో పాల్గోనే అవకాశం భక్తులు పొందనున్నారు. ఏడాదికి ఒక్కరోజు ఉదయం సుప్రభాత సేవ నుంచి రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు భక్తులు పాల్గొనే సౌలభ్యం ఉంది. ఉదయాస్తమాన సేవా టిక్కెట్ల కేటాయింపుతో టీటీడీకి దాదాపుగా 600 కోట్లు ఆదాయం లభిస్తుంది. అయితే ఉదయస్తమాన సేవా టిక్కెట్లు కేటాయింపు ద్వారా లభించే మొత్తాన్ని చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి కేటాయించాలని పాలకమండలి నిర్ణయించింది. టిక్కెట్ల కేటాయింపు కూడా పారదర్శకంగా ఆన్ లైన్ ద్వారా కేటాయించేలా టీటీడీ వీలు కల్పిస్తుంది.