ఒక గ్రామంలో…

సర్పంచ్ 1
ఉప సర్పంచ్ 1
వార్డ్ సభ్యులు 12
యం.పి.టి.సి 1
కారోబర్ 1
కార్యదర్శి 1
వి.ఆర్.ఓ 1
వి.ఆర్.ఏ 1
ఏ.ఎన్.యం 1
టీచర్లు 8
చౌకిదార్(నీటిపారుదల) 1
లైన్ మెన్ 1
హెల్పర్ 1
వి.సి.ఓ(సాక్షరభారతి) 2
వెటర్నిటీ అసిస్టెంట్ 1
విలేజ్ పోలీస్ ఆపిసర్ 1
ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ 1
AEOఅసిస్టెంట్(అగ్రి)1
ఆర్టికాల్చర్ (నర్సరీ) 1
సుంకరులు(సపాయి) 2
ఐకేపీ అధ్యక్షులు 2
ఆశా వర్కర్స్ 2
ఐకేపీ యనిమేనేటర్(సి.ఏ) 2
అంగన్వాడీ టీచర్స్ 2
వాటర్ మెన్ 1
రేషన్ షాప్ డీలర్ 2
విద్యావాలంటీర్స్ 1
మధ్యాన భోజనం 2
అంగనీవాడి ఆయాలు 2

వీళ్ళంతా ప్రతి రోజు గ్రామ సచివాలయం లో సంతకాలు పెట్టి, వారి విధుల్లోకి పోవాలి,కానీ ఎన్ని గ్రామలల్లో జరుగుతుంది? వీళ్ల ఫోన్ నంబర్లు గ్రామం లో ఎంత మంది వద్ద వున్నవి? ఏ టైం లో ఉంటారు? వీళ్ళతో పని ఉంటే ఎవర్ని సంప్రదించాలి?ఏ పని కి ఎవర్ని సంప్రదించాలో గ్రామ పంచాయితీ లో సిటిజన్ పట్టికలు ఉన్నాయా? దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజూల్లో పని పూర్తి అవుతుందో తెలిపే సిటిజెన్ చార్ట్ లు ఉన్నాయా?ఇక పొతే “దేశానికీ పట్టు కొమ్మలు గ్రామాలు ” అని అంటారు,
కానీ ఇన్ని శాఖలు(ఇంకా ఉన్నాయి కావచ్చు) ఎన్ని కొమ్మలు(శాఖలు) ప్రతి రోజు పని చేస్తున్నవి? దాదాపు 50 మందికి పైగా ప్రభుత్వ సిబ్బంది ఉంటారని తెలుసా? ఎంత మందికి అందుబాటు లో ఉంటున్నారు?