డీజీపీ కార్యాలయం లో సిబ్బందికి కోవిడ్-19 వాక్సినేషన్ ఇస్తున్న ప్రక్రియను ఎపి డిజిపి గౌతం సావాంగ్ లిప్స్ పరిశీలించారు.