టాప్ స్టోరీస్ (Top Stories) వార్తలు (News)

తొలి లైన్ వుమన్‌ శిరీష…

తెలంగాణలో తొలి లైన్ వుమన్‌ శిరీష కొన్ని ఉద్యోగాలు కేవలం పురుషులు మాత్రమే చేయగలరు స్త్రీలు చేయలేరు అన్నవాళ్ళకు సవాల్ విసిరారు. ఎంతోమందితో పోటీ పడి లైన్‌మెన్ ఉద్యోగాలు పురుషులకే అన్న పరిమితిని చెరిపేసి, తెలంగాణలో తొలి లైన్ వుమన్‌గా అర్హత సాధించారు. ఈమె అలవోకగా కరెంటు స్తంభాన్ని ఎక్కేస్తుంటే, చూసేవాళ్లు కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. కోర్టుకు వెళ్లి తన హక్కును సాధించుకోవడమే కాదు, తనలాంటి మరెందరో అమ్మాయిలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు.

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.